Despre nZEB

Despre nZEB

Ce este standardul nZEB?

nZEB = nearly Zero-Energy Building – Casa cu consum de energie aproape zero

nZEB este un concept devenit obligatoriu în construcții: Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată.

Performanța energetică este definită ca fiind „cantitatea de energie necesară pentru a satisface necesarul de energie corespunzător unei utilizări tipice a clădirii, care include, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilație, apă caldă și iluminat”.

Pentru clădirile cu necesar foarte redus de energie, cât mai aproape de zero, energia provine într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile de energie, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

Necesarul de energie din surse convenţionale este in cazul nZEB aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile.

Avantajele nZEB

Casele cu consum aproape zero (nZEB) sunt casele viitorului. Toți parametrii unei case cu consum aproape zero sunt controlabili de la distanță, se stochează și analizează permanent.

Pe lângă efectele benefice pe termen lung asupra mediului, beneficiarii unei case nZEB vor simți avantajele imediate la capitolul costuri de întreținere. Factura unei case cu consum aproape zero are minus în față sau cel puțin zero. De fapt, casa viitorului, casa nZEB nu doar că nu are facturi lunare ci are eventual chiar încasări. Casele nZEB sunt case care folosesc tehnologii inteligente și de aceea, ele au cel mai puțin aer viciat.

DE CE trebuie să construim nZEB?

Atunci când vrem sa construim o clădire nouă, standardul nZEB este obligatoriu din 2021 prin noua legislație

Dacă până de curând construcția de Case cu Consum de Energie Aproape Zero era doar un trend și o opțiune, privită adesea ca fiind un moft, începând din 2019 legislația privind performanța energetică a clădirilor cu destinație non-rezidențială a devenit foarte strictă. Începând cu anul acesta însă, nouă legislație impusă de Directiva Uniunii Europene se va aplica tuturor clădirilor noi cu destinația de locuința.

Legea definește clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero ca fiind clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit în proporţie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

CE spune legislația?

Potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată:

  • clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero;
  • clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero.

Pentru asigurarea consumurilor energetice totale ale unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, sursele regenerabile de energie (nefosile), acoperă minimum 10% din energia primară totală calculată a clădirii.

Sursele regenerabile de energie sunt utilizate în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător şi amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în proprietatea clădirii.

La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, nivelul maximum admis al energiei primare din surse convenţionale se respectă în măsura în care investiţiile respective se justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata normală de funcţionare a clădirii.

Directiva 2010/31/UE performanța energetică a clădirilor a prevăzut că statele membre se vor asigura că după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Directiva formulează în Art. 9 condiţii de implementare a clădirilor de tip NZEB; definirea acestui tip de clădire trebuie să includă şi particularităţi locale obiective (parametrii climatici). Clădirea este caracterizată de performanţa energetică foarte ridicată iar parametrul de referinţă îl reprezintă indicatorul de energie primară determinată prin calcul.

Link-uri utile:

https://ec.europa.eu/energy/documents/romania-ro-version.pdf

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_ro

Scroll to Top