Termeni si conditii

TERMENI GENERALI

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.dasfenster.ro” (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.tinerețe.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „dasfenster.ro”), și are valoarea unei convenții încheiate între SC PRIMUL VIS SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

DEFINIȚII

Navigarea pe acest Site, culegerea informațiilor și efectuarea unei Comenzi reprezintă acordul Cumpărătorului/Utilizatorului cu Termenii și Condițiile (acest document) afișate pe acest Site. Dacă oricare dintre clauzele de mai jos va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 • dasfenster.ro – este proprietate a DAS FENSTER SRL , persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în jud.Cluj, Str. Al. Donici 10, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2376/2007 , cod unic de înregistrare fiscală 21813715.
 • Vânzător – dasfenster.ro, DAS FENSTER SRL.
 • Cumpărător – persoană fizică sau persoană juridică care efectuează o Comandă, cu sau fără a-și crea cont pe dasfenster.ro
 • Comandă – Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe Site.
 • Cont – secțiunea din Site (formată dintr-o adresă de e-mail, o parolă, numele/denumirea, datele și adresele de livrare și facturare, comenzile efectuate) care permite Cumpărătorului transmiterea comenzilor.
 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care navighează și culege informații de pe acest Site sau care se înregistrează pe acest Site prin finalizarea procesului de creare a contului, astfel, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și condiții.
 • Conținut toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui material și/sau e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 • Newsletter– mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
 • Mesaje comerciale – mijloc de informare periodic, care poate fi sub formă de e-mail, mesaj SMS, mesagerie instant (WhatsApp, Viber, Messenger etc.) prin care Utilizatorului/Clientului i se aduc la cunoștință diverse informații referitoare la activitatea sa, comenzile sale sau la activitățile desfășurate de Vânzător
Scroll to Top